19 Prill, 2024
Tirana, Albania
Kryesore Lajme nga vendi

AKUM: Ujesjellesi i Durresit nuk ka falimentuar

Agjencia e Ujesjelles Kanalizimeve ka pergenjeshtruar lajmin per falimentimin e Ujesjellesit te Durresit. Permes nje deklarate zyrtare AKUM thote se vendimi i asamblese se shoqerise per perfundimin e aktivitetit dhe prishjen e shoqerise nuk ka lidhje me falimentimin, por me riorganizimin e kesaj shoqerie, e cila tabi do te kete ne perberje dhe ujesjellesat e Shijakut, Kavajes, Krujes dhe Rrogozhines. 

Njoftimi i plote i AKUM

Lidhur me lajmin e publikuar sot media për situatëne ndërmarrjes UjësjellësKanalizimeve, Durrës, Agjencia Kombëtare e Ujesjellës Kanalizimeve  dheTrajtimit Mbetjeve (AKUM) sqaron se:

Vendimi i Asamblesë aksionare UK Durrës, përPërfundimin e aktivitetit dhe prishjen e shoqërisënuk ka lidhje me falimentimin e saj, por me procesin e riorganizimit shoqërive Ujësjellës Kanalizimeve gjithë vendin, proces i nisur vitin e kaluar bazë një vendimi Qeverisë ShqiptarePër riorganiziminsektorit furnizimit me ujë dhe largimit, trajtimitdhe përpunimit ujërave ndotur”.

Ky proces ka konsistuar agregimin e 61 ish-shoqërive varësi bashkive vendin dhe krijimine 15 shoqërive reja ku secila bashki është sërishaksionere, por tashmë së bashku me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë është aksionerjakryesore me 51%. Aktualisht 13 Shoqëri Rajonale nga15 Shoqëri Rajonale propozuara janë regjistruaradhe janë funksion.

zbatim kësaj reforme Shoqëria RajonaleUjësjellës Kanalizime Durrës, ka përthithur aktivitetine katër UK-ve, Shijak, Kavajë, Krujë dhe Rrogozhinë, dhënat financiare cilave janë gjitha deklaruara pranë organeve tatimore dhe QKB. Janë dhëna publike dhe transparente.

datë, 1 Janar 2023, Shoqëria Aksionare UjësjellësKanalizime Durrës ka transferuar aktivitetin Shoqërinë Rajonale Ujësjellës Kanalizime DurrësSH.A., bashku me shoqëritë e tjera UjësjellësKanalizime Krujë, Kavajë, Rrogozhinë, Shijak.

procesin e transferimit, i cili është mbikëqyrur nganjë grup ekspertësh kontabël, janë mbartur gjithaasetet, drejtat dhe detyrimet nga Shoqëritë e mëparshme Ujësjellës Kanalizime Shoqërinë e re Rajonale.

Gjatë procesit transferimit nuk ka pasur asnjë shuarje drejtave ose detyrimeve, pasi Shoqëria AksionareUjësjellës Kanalizime Durrës ka transferuar gjithëveprimtarinë e saj, përfshirë gjithë drejtat dhedetyrimet sipas një kontrate noteriale, bazuar edhe legjislacionin tatimor dhe atë shoqërive tregtare, ka përfunduar qëllimin për cilin është krijuar dhe përkëtë arsye Asambleja e Aksionareve ka nisur procesine likujdimit kësaj shoqërie.

Shoqëria Ujësjellës-Kanalizime Durrës ka një rastspecifik kostove larta energjisë elektrike, pasiburimet ujore nga cilat furnizohet janë rreth 50 km larg. Këto tarifa shërbimit furnizimit me ujë janë pamjaftueshme për mbuluar koston e operimeve shoqërisë, duke çuar akumulim vazhdueshëm detyrimeve papaguara për energjinë elektrike ndajOSHEE dhe FSHU. Tarifa aktuale mbulon vetëm 43% kostos operimit.

Theksojmë se Shoqëria Rajonale e UjësjellësKanalizime Durrës , e cila mbulon territorin e BashkiveDurrës, Kavajë, Shijak, Krujë dhe Rrogozhinë ka siguruar vazhdimësinë e shërbimit dhe është mënyrë vazhdueshme duke likujduar detyrimet e prapambetura trashëguara nga ShoqëritëTransferuese. Konkretisht, nga momenti i krijimit Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës, nukjanë krijuar detyrime reja për sigurimet shoqërore, pagat, dhe aktivitetin tregtar, dhe janë shlyer detyrime prapambetura shoqërive transferuara vlerën374,344,556 Lekë.

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë̈ dhe AKUM kanë përgatitur kontrata të performancës, të cilatndihmojnë̈ në mbikëqyrjen e plotë të aktivitetit të Shoqërive UK, si dhe garantimin që administrimi i tyretë jetë në përputhje me strategjinë̈ kombëtaresektoriale.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *